2024-02-01

Quy định Di trú

Thời gian tạm trú

Thời gian tạm trú của người nước ngoài và người không quốc tịch, nhập cảnh vào Cộng hòa Azerbaijan bằng thị thực, không được vượt quá thời gian lưu trú ghi trên thị thực. Thời gian tạm trú của người nhập cảnh vào Cộng hòa Azerbaijan theo diện miễn thị thực, không được vượt quá 90 ngày trừ các trường hợp được quy định trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa Azerbaijan là thành viên.

Người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Azerbaijan phải tuân thủ mục đích nhập cảnh như khai báo và xuất cảnh sau khi hết thời hạn đã định. Đồng thời, người nước ngoài nộp đơn xin tạm trú trên lãnh thổ Cộng hòa Azerbaijan cho Cơ quan Di trú nước Cộng hòa Azerbaijan được khuyến nghị tuân thủ mục đích nhập cảnh như đã khai báo.

Mục đích nhập cảnh của người nước ngoài vào Cộng hòa Azerbaijan bằng thị thực phải tương ứng với mục đích ghi trong thị thực được cấp. Người nước ngoài nhập cảnh được cấp thị thực cho các mục đích gồm thăm chính thức, kinh doanh, khoa học, giáo dục, lao động, du lịch, văn hóa, thể thao, nhân đạo, y tế và thăm nhân.

Các trường hợp vi phạm các quy định này sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 575.1.3 của Bộ luật Hành chính của Cộng hòa Azerbaijan (tham gia vào các hoạt động không tương ứng với mục đích nhập cảnh nước Cộng hòa Azerbaijan trong thời gian tạm trú hoặc thường trú trên lãnh thổ Cộng hòa Azerbaijan).

Người nước ngoài và người không quốc tịch nếu không gia hạn tạm trú, hoặc không được cấp giấy tạm trú, hoặc không nộp đơn xin gia hạn tạm trú hoặc giấy tạm trú không được cấp trước khi hết hạn tạm trú, sẽ phải xuất cảnh khỏi lãnh thổ Cộng hòa Azerbaijan.

 

Đăng ký tại nơi lưu trú

Người nước ngoài hoặc người không quốc tịch tạm trú tại Cộng hòa Azerbaijan  hơn 15 ngày (cũng như khi thay đổi nơi lưu trú) phải thông báo cho ban quản lý nơi họ ở (khách sạn, nhà điều dưỡng, nhà nghỉ, nhà trọ, khu cắm trại, cơ sở du lịch, bệnh viện hoặc những cơ sở công cộng tương tự khác) hoặc chủ sở hữu căn hộ hoặc nơi ở khác để được đăng ký nơi lưu trú với Cơ quan Di trú nước Cộng hòa Azerbaijan mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Thông tin thêm: https://www.migration.gov.az/en/oyq/oyq

 

Gia hạn tạm trú

Người nước ngoài và người không quốc tịch phải nộp hồ sơ gồm các tài liệu cần thiết để gia hạn tạm trú cho Cơ quan Di trú nước Cộng hòa Azerbaijan trong vòng ít nhất 3 ngày làm việc (trừ trường hợp phải dừng khẩn cấp trong quá trình quá cảnh) trước khi hết hạn tạm trú. Thời gian tạm trú của người nước ngoài và người không quốc tịch có thể được kéo dài lên đến 60 ngày.  

Thời gian tạm trú của người nước ngoài và người không quốc tịch tại Cộng hòa Azerbaijan có thể được kéo dài trong các trường hợp sau:

  • Trong trường hợp cần điều trị y tế khẩn cấp trên lãnh thổ Cộng hòa Azerbaijan;
  • Trong trường hợp bệnh nặng hoặc tử vong của bất kỳ thân nhân nào cư trú tại Cộng hòa Azerbaijan;
  • Trong trường hợp có giải trình thỏa đáng của tổ chức bảo lãnh về việc người nước ngoài và người không quốc tịch đến Cộng hòa Azerbaijan và chưa hoàn thành công việc;
  • Trong trường hợp dừng khẩn cấp trong quá trình người nước ngoài và người không quốc tịch quá cảnh trên lãnh thổ Cộng hòa Azerbaijan;
  • Trong trường hợp gia hạn tạm trú của cha, mẹ, chồng (vợ), con, anh, chị, em ruột của người nước ngoài, người không quốc tịch tại Cộng hòa Azerbaijan.

Thông tin thêm: https://www.migration.gov.az/en/page/72

 

Giấy tạm trú hoặc thường trú

Người nước ngoài và người không quốc tịch có ý định tạm trú hoặc thường trú trên lãnh thổ Cộng hòa Azerbaijan phải có giấy phép liên quan.

Thẻ tạm trú hoặc thường trú trên lãnh thổ Cộng hòa Azerbaijan là tài liệu cho phép người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Cộng hòa Azerbaijan tạm thời hoặc lâu dài, xuất cảnh khỏi Cộng hòa Azerbaijan và nhập cảnh trở lại Cộng hòa Azerbaijan theo diện miễn thị thực trong thời gian có hiệu lực, xác nhận danh tính và đăng ký của những người đó tại nơi cư trú.

Thông tin thêm: https://www.migration.gov.az/en/page/73

 

Giấy phép lao động

Tất cả người nước ngoài và người không quốc tịch trên 18 tuổi đều có thể làm việc tại Cộng hòa Azerbaijan sau khi có giấy phép lao động thông qua pháp nhân, cá nhân tham gia vào hoạt động kinh doanh mà không cần thành lập pháp nhân, chi nhánh và đại diện của pháp nhân nước ngoài tuyển dụng họ. Người sử dụng lao động có thể nộp đơn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài và người không quốc tịch khi họ chưa nhập cảnh vào Cộng hòa Azerbaijan.

Các điều kiện chính để thực hiện hoạt động lao động được trả lương của người nước ngoài và người không quốc tịch là việc công dân nước Cộng hòa Azerbaijan có kỹ năng chuyên môn hoặc trình độ cần thiết cho công việc đó không ứng tuyển vào vị trí tuyển dụng đó và việc các dịch vụ việc làm không có khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của người sử dụng lao động theo chi phí lao động địa phương.

Người nước ngoài và người không quốc tịch muốn tham gia vào các hoạt động lao động được trả lương trên lãnh thổ Cộng hòa Azerbaijan, ngoài giấy phép tạm trú theo yêu cầu của Luật Di trú của Cộng hòa Azerbaijan, phải có giấy phép lao động.

Thông tin thêm: https://www.migration.gov.az/en/page/75

Search in archive