2023-12-08

Tuyên bố chung của Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Azerbaijan và Văn phòng Thủ tướng nước Cộng hòa Armenia

Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Azerbaijan chia sẻ quan điểm rằng về cơ hội lịch sử để đạt được nền hòa bình được chờ đợi từ lâu trong khu vực. Hai nước tái khẳng định mong muốn bình thường hóa quan hệ và đạt được hiệp ước hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.


Cuộc đàm phán giữa Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Azerbaijan và Văn phòng Thủ tướng nước Cộng hòa Armenia đã đạt được một thỏa thuận về việc thực hiện các bước cụ thể nhằm xây dựng lòng tin giữa hai nước.


Được thúc đẩy bởi các giá trị của chủ nghĩa nhân văn và như một cử chỉ thiện chí, Cộng hòa Azerbaijan đã trả tự do cho 32 quân nhân Armenia.


Ngược lại, được thúc đẩy bởi các giá trị của chủ nghĩa nhân văn và như một cử chỉ thiện chí, Cộng hòa Armenia đã trả tự do cho 2 quân nhân Azerbaijan.


Để thể hiện thiện chí, Cộng hòa Armenia ủng hộ nỗ lực của Cộng hòa Azerbaijan đăng cai Hội nghị lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) bằng cách rút lại quyền ứng cử đăng cai. Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Azerbaijan hy vọng rằng các quốc gia khác trong nhóm các nước Đông Âu cũng sẽ ủng hộ nỗ lực đăng cai tổ chức của Azerbaijan. Để thể hiện thiện chí, Cộng hòa Azerbaijan ủng hộ việc Armenia ứng cử làm thành viên Văn phòng COP của nhóm các nước Đông Âu.


Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Azerbaijan sẽ tiếp tục thảo luận về việc thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin sâu sắc hơn sẽ có hiệu lực trong tương lai gần, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ những nỗ lực của hai bên nhằm góp phần xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa hai nước và sẽ tác động tích cực đến toàn bộ khu vực Nam Caucasus.

Search in archive