2023-09-13

Số 474/23 Tuyên bố về các hoạt động bất hợp pháp được gọi là “bầu cử” của chế độ bù nhìn do Armenia tạo ra ở vùng Garabagh của Azerbaijan

Hoạt động bất hợp pháp dưới danh nghĩa “bầu cử tổng thống” của chế độ bù nhìn được tạo ra do sự chiếm đóng của Armenia là một sự vi phạm trắng trợn Hiến pháp và pháp luật của Cộng hòa Azerbaijan cũng như các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Chỉ Hiến pháp và luật pháp của nước Cộng hòa Azerbaijan mới tạo thành cơ sở pháp lý cho việc thể hiện ý chí thông qua bầu cử trên lãnh thổ Cộng hòa Azerbaijan.
Chế độ bù nhìn ly khai là hậu quả của chính sách xâm lược, thanh lọc sắc tộc kéo dài gần 30 năm. Các bước đi mà chế độ này thực hiện để tiếp tục tồn tại nhờ sự hỗ trợ về quân sự, chính trị, tài chính và các hình thức hỗ trợ khác của Armenia, đều không có giá trị pháp lý.
Đây là một bước đi khác trong hoạt động khiêu khích và kích động của Armenia, vốn đã xấu đi gần đây và là một đòn giáng nghiêm trọng vào nỗ lực bình thường hóa trong khu vực và tái hòa nhập người Armenia vào khuôn khổ hiến pháp của nước Cộng hòa Azerbaijan.
Việc tổ chức cái gọi là “bầu cử” một lần nữa cho thấy rõ ràng rằng Armenia và chế độ bù nhìn do họ tạo ra, vốn đã thực hiện các bước để duy trì hiện trạng và tiếp tục chính sách chiếm đóng, không thực sự quan tâm đến tiến trình hòa bình mà ngược lại, đã đi theo con đường khiêu khích và làm leo thang tình hình.
Armenia nên chấm dứt những nỗ lực vô ích nhằm lừa dối người dân và cộng đồng quốc tế, chấm dứt các yêu sách chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Azerbaijan, tham gia một cách xây dựng vào quá trình bình thường hóa và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình.
Việc Armenia cản trở cuộc đối thoại của Azerbaijan với người Armenia sống trên lãnh thổ có chủ quyền của Azerbaijan là sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của nước Cộng hòa Azerbaijan, là một cuộc tấn công vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi.
Cộng hòa Azerbaijan sẽ kiên quyết chống lại các mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận.
Cách duy nhất để đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực là việc rút quân vô hoàn toàn và điều kiện khỏi vùng Garabagh của Azerbaijan và giải tán chế độ bù nhìn.
Cộng hòa Azerbaijan kêu gọi tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế, theo nghĩa vụ của mình trong luật pháp quốc tế, đưa ra đánh giá chính trị đúng đắn về các bước đi chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Azerbaijan, có các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn Armenia thực hiện các bước đi gây nguy hiểm cho nỗ lực bình thường hóa mong manh trong khu vực và lên án mạnh mẽ các hoạt động bất hợp pháp của cái được gọi là “bầu cử”.

Search in archive