Azerbaijan - Lào

Thông tin tóm tắt về lịch sử quan hệ ngoại giao:
 
Azerbaijan đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 22 tháng 5, năm 1995. Vào ngày 23 Tháng 12 2013, Ngài Anar Lachin oglu İmanov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan tại nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Cộng Hòa dân chủ nhân dân Lào với cơ quan thường trú tại Hà Nội.
 
Cấp cao thăm lẫn nhau:
Không có sẵn.
 
Thăm khác:
Không có sẵn.
 
Quan hệ liên chính phủ
Không có sẵn.
 
Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế:
 
Kim ngạch thương mại:
Không có sẵn.
 
Cơ sở hợp đồng hợp pháp:
Không có sẵn.

Search in archive