Notary acts

Notarial aktlar

Konsulluq aşağıdakı notariat əməliyyatlarını aparır:

1) Azərbaycan Respublikası ərazisində olan yaşayış evlərinin girov qoyulması və özgəninkiləşdirilməsi hallarına aid olan müqavilələr istisna olmaqla əqdləri (müqavilələri, vəsatətləri) təsdiq edir;

2) miras əmlakın qorunması üçün tədbirlər görür;

3) vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə verir;

4) ər-arvadın ümumi əmlakından paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamə verir;

5) sənədlərin surətlərinin və onlardan çıxarışların düzgünlüyünü təsdiq edir;

6) sənədlərdəki imzanın həqiqiliyini təsdiq edir;

7) sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünü təsdiq edir;

8) vətəndaşın sağ olması faktını təsdiq edir;

9) vətəndaşın müəyyən yerdə olması faktını təsdiq edir;

10) vətəndaşla fotoşəkildəki şəxsin eyniliyini təsdiq edir;

11) sənədlərin təqdim edilmə vaxtını təsdiq edir;

12) pul vəsaitini və qiymətli kağızları depozitə qəbul edir;

13) icra qeydləri aparır;

14) sənədləri saxlamaq üçün qəbul edir;

15) sübutlar gətirilməsini təmin edir;

16) dəniz protestləri verir.

 

Search in archive