LIÊN HỆ

Đại sứ quán nước Cộng hòa Azerbaijan tại nước CHXHCN Việt Nam

Địa chỉ: 6A Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Phone: (+84) 043 737 90 11 / 12

Fax (+84) 043 737 90 13

Email: hanoi@mission.fhn.gov.az , az.emb.hanoi@gmail.com