Cán Bộ Đại Sứ Quán

Ngài Anar Lachin oglu Imanov

 Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền

 

Ông Tamerlan Khalilov

Tham Tán

 

Ông Eltay Aslanov

Tùy viên, Lãnh Sự

 

Ông Arzu Guliyev

Tùy Viên Kế Toán